wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Nami = Hak

16 January 2015 36 views No Comment Oleh

Waosan: Yesaya 56: 1-8    |   Pamuji: KPK 167: 3
Nats: “…jenengmu bakal kacathet ana ing Pedaleman-Ku lan ana ing antarané umat-Ku. Iku luwih becik ketimbang duwé anak lanang utawa wadon. Jenengmu sing bakal lestari diéling-éling, ngungkuli wong sing duwé anak-putu.” (ay. 5)

Nalika Pemilu Presiden lan Wakil Presiden 2014 kepengker wonten kontestan ingkang nutuh (protes) bilih KPU (Komisi Pemilihan Umum) nindakaken kecurangan. KPU kaanggep memalsukan DPT (Daftar Pemilih Tetap) srana ngelebetaken (nyathet) nami-nami ingkang fiktif (mboten wonten nyatanipun). Wonten ugi pemilih ingkang nutuh karana naminipun mboten kacathet ing DPT.

Saking ngriku cetha bilih nami ingkang kacathet menika wigatos sanget. Karana, nami ingkang kacathet ateges tiyang ingkang nggadhahi nami menika nggadhahi karep (hak). Naminipun tiyang ingkang mboten kacathet ateges piyambakipun mboten nggadhahi karep.

Ing waosan kita dinten menika kasebataken bilih Gusti Allah nyathet naminipun tiyang-tiyang ingkang manut miturut dhateng pepakenipun Allah. Nadyan tiyang-tiyang menika sanes panunggalaning bangsa pilihanipun Allah, Israel, menawi manut miturut ing pepakenipun Allah naminipun badhe kacathet ing padalemanipun Allah. Menawi sampun kacathet, tiyang-tiyang menika badhe tansah dipun enget-enget dening Gusti Allah. Menawi sampun kacathet, tiyang-tiyang menika ugi nggadhahi karep (hak) nampeni kanugrahan prajanjinipun Gusti Allah.

Kita yakin bilih nami kita tamtu ugi sampun kacathet ing padalemanipun Gusti Allah karana kita sampun pitados dhumateng Gusti Yesus Kristus, pangejawantahing Allah ing bumi. Kita saos sokur, karana menika ateges kita nggadhahi karep nampeni kanugrahan prajanjipun Gusti Allah. Nanging nami kita utawi naminipun sintena kemawon ingkang sampun kacathet ing ngriku saged ugi kebusek (terhapus) menawi kita mboten setya tuhu manut miturut ing pepakenipun Gusti Allah. Kadhawuhaken bilih kita kedah tansah ngabekti dhumateng Panjenenganipun, tansah nindakaken kaleresan lan kaadilan, tansah setya dhumateng Allah ngantos ing puputing gesang kita. [ST]

“Nami kita kacathet ing swarga, nanging lelabuhan kita wonten ing bumi.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.