wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Melua Aku

22 February 2011 883 views No Comment Oleh

Pujian     : KPK. 74
Waosan     : Markus 8: 31 – 9: 1
Saben wong kang arep ngetut buri Aku, iku njingkura awake dhere, manggula salibe lan melua Aku” (ay. 24)

Kathah tiyang ingkang saged wicanten kathah bab ingkang sae, leres nanging emanipun boten saged mujudaken ing gesangipun piyambak. Kathah tiyang ingkang mulang bab kejujuran nanging piyambakipun malah boten jujur. Kathah tiyang mulang bab kaadilan nanging piyambakipun malah asring boten adil, lsp.

Boten ateges yen gesang punika pancen ewet, ribet, ruwet. Gusti Yesus lantaran pakaryanipun tansah ngetingalaken gesang ingkang sakmesthinipun. Punapa ingkang kawulangaken ugi kawujudaken ing gesang padintenan. Dados Gusti Yesus boten namung pinter mulang kemawon nanging ugi saged mujudaken kanthi sae punapa ingkang sampun kawulangaken. Mila Gusti inggih saged ngandika: “Saben wong kang arep ngetut buri Aku, iku njingkura awake dhere, manggula salibe lan melua Aku” (ay. 24)

Gusti saged ngandika ingkang kados makaten kala wau karana punapa ingkang kawulangaken medal saking isining manah ingkang lebet ingkang alandhesan katresnan lan boten namung medal saking tutukipun kemawon. Katresnanipun Gustu kawujudaken lantaran sedanipun ing salib. Sampun sakmesthinipun menawi kita inggih tansah nuladhani Gusti Yesus murih lampahing gesang kita punika tansah ngener ing margi ingkang sae lan leres. Amin.

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Kata Kunci Artikel Ini:

Yohanes 2:13-22

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.