wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Karsanipun Gusti

6 October 2011 594 views No Comment Oleh

Waosan: Lukas 11:5-13
Jejer
: Manawa kowe dedonga, matura mangkene (ayat 2)
Pujian
: KPK 37

Saged ugi kita sregep dedonga kanthi tumemen lan pitados kanthi saestu. Nanging panyuwun kita boten enggal kaparingan utawi malah babar pisan boten pinaringan ngantos mataun-tahun. Lajeng kita semu pitaken: ‘apa luputku?’

Mangka Gusti sampun dhawuh, padha nyenyuwuna temah bakal pinaringan. Nanging, kok, nyatanipun, sampun nyenyuwun terus, tanpa wangsulan saking Gusti. Yen ta makaten, sumangga kita manggalih, bilih saged ugi:

  1. Gusti Allah saweg nggladhi kamantepan kita, kadosdene Rama Abraham. Sanadyan saprakawis dereng kadumugen, nanging yektosipun taksih kathah sanget kaelokan ingkang katandukaken dhateng kita dening Gusti.
  2. Utawi Gusti saweg membentuk kita murih gesang kita saestu sembada anampeni kanugrahanipun. Yen panyuwun kita nyuwun rejeki, punapa gesang kita ngetingalaken gaya hidup tiyang sugih ingkang remen dedana, utawi tetep kadosdene tiyang mlarat ingkang cethil, karana rumaos rekaos ngempalaken dana.

Pramila, swawi kita mangertosi rumiyin karsanipun Gusti ing gesang kita. Tamtunipun Gusti badhe paring punapa ingkang dados kabetahan gesang kita. (iezie)

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.